Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

 मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश                                                                      छायाचित्र्  स्‍पर्धा निकाल
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II    Part III  Part IV
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

वार २ बल्‍लारशहा ७ ८ एप्रिल 24/04/2017
वार २ बल्‍लारशहा ७ ८ एप्रिल More..

विक्री निकाल बल्‍लारशहा १५ एप्रिल २०१७ 24/04/2017
विक्री निकाल बल्‍लारशहा १५ एप्रिल २०१७ More..

फोटाे स्‍पर्धा निकाल 21/04/2017
फोटाे स्‍पर्धा निकाल More..

ई टेंडर नागपूर वनविभाग 20/04/2017
ई टेंडर नागपूर वनविभाग More..

महाराष्‍ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ नागपूर 20/04/2017
महाराष्‍ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ नागपूर More..

ई टेंडर गोंदिया वनविभाग गोंदिया 20/04/2017
ई टेंडर गोंदिया वनविभाग गोंदिया More..

तेन्दु हन्गाम २०१७ 20/04/2017
पेसा २रि फेरि More..

पेसा तेन्दु हन्गाम २०१७ 14/04/2017
शुद्धिपत्रक पेसा पहिलि फेरि More..

लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा 13/04/2017
लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा More..

कंत्राटी पध्‍दतीने पदे भरण्‍यााबबात जाहिरात सहयाद्री कोल्‍हापूर 13/04/2017
कंत्राटी पध्‍दतीने पदे भरण्‍यााबबात जाहिरात सहयाद्री कोल्‍हापूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

शुद्ध्‍ाीपत्रक 24/04/2017 ठाणे
शुद्ध्‍ाीपत्रक - वनरक्षक भरती प्रक्रिया - २०१६ More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/04/2017 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.२१/०४/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 21/04/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २५/०४/२०१७ More..

तेन्दु प्रथम विक्रि निकाल, गडचिरोलि वनव्रुत्त 20/04/2017 गडचिरोली
तेन्दु प्रथम विक्रि निकाल, गडचिरोलि वनव्रुत्त More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ साठी २५ किमी व १६किमी चालण्‍याच्‍या चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व प्रतिक्षा यादी. 20/04/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ साठी २५ किमी व १६किमी चालण्‍याच्‍या चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व प्रतिक्षा यादी. More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती प्रकिया २०१६ 20/04/2017 ठाणे
शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती प्रकिया २०१६ More..

जमिन 18/04/2017 नाशिक
जामिन More..

वन्य प्राणी जनगणना सहभाग फॉर्म 2017 नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प गोंदिया साठी 17/04/2017 वन्यजीव नागपुर
वन्य प्राणी जनगणना सहभाग फॉर्म 2017 नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प गोंदिया साठी More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ खेळाडु प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सुचना 17/04/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ खेळाडु प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सुचना More..

इमारती व किटा मालाचा जाहिरनामा 13/04/2017 ठाणे
इमारती व किटा मालाचा जाहिरनामा More..

अधिक बातम्या..