Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

    अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

वनगाथा जानेवारी २०१७ वेळापत्रक 16/01/2017
वनगाथा जानेवारी २०१७ वेळापत्रक More..

टेंडर जाहिरात वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक नवेगाव नागझिरा नागपूर 13/01/2017
टेंडर जाहिरात वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक नवेगाव नागझिरा नागपूर More..

ईमारत बांधकामाकरीता जाहिरात भिवापुर वनपरिक्षेत्र नागपूर वनविभाग 12/01/2017
ईमारत बांधकामाकरीता जाहिरात भिवापुर वनपरिक्षेत्र नागपूर वनविभाग More..

वाईल्‍डलाईफ वेटेनिअरीन पदाासाठी जाहिरात प्राणी संग्रहालय नागपूर 12/01/2017
वाईल्‍डलाईफ वेटेनिअरीन पदाासाठी जाहिरात प्राणी संग्रहालय नागपूर More..

लॉट लिस्‍ट वाहतुक व विपणन आलापल्‍ली बल्‍लारशहा 11/01/2017
लॉट लिस्‍ट वाहतुक व विपणन आलापल्‍ली बल्‍लारशहा More..

ई टेंडर आकोट वनविभाग आकोट 11/01/2017
ई टेंडर आकोट वनविभाग आकोट More..

लिलाव पुसद वनविभाग पुसद 11/01/2017
लिलाव पुसद वनविभाग पुसद More..

बांबु संबंधी कामाकरीता पुनः निविदा भंडारा वनविभाग 11/01/2017
बांबु संबंधी कामाकरीता पुनः निविदा भंडारा वनविभाग More..

आकाशवाणी कार्यक्रम 10/01/2017
अपर प्रधान मुख्‍य वनसंरक्ष्‍ााक (माहिती तंत्रज्ञान व धोरण) म.रा. नागपूर यांचा संवाद More..

गोंदिया बांबू टेंडर 09/01/2017
गोंदिया बांबू टेंडर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

गडचिरोलि नोन पेसा तेन्दु पत्ता हन्गाम २०१७ विक्रि निकाल 13/01/2017 गडचिरोली
गडचिरोलि नोन पेसा तेन्दु पत्ता हन्गाम २०१७ विक्रि निकाल More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीची लघुुयादी 11/01/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीची लघुुयादी More..

अ भि प्रा य 07/01/2017 नाशिक
टिटवे गट न. ५० More..

अ भि प्रा य 07/01/2017 नाशिक
जमिन More..

अ भि प्रा य 07/01/2017 नाशिक
जमिन More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 06/01/2017 अमरावती
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.06-01-2017 More..

वन टाकी दुरुस्ती गोदाम दुरुस्ती आणि पेन्टीग चे ई निविदा सुचना 05/01/2017 गडचिरोली
वन टाकी दुरुस्ती, गोदाम दुरुस्ती आणि पेन्टीग चे ई निविदा सुचना भामरागढ वनविभाग More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट 03/01/2017 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-01-2017 More..

लेंड रिपोट गिगाव गट न ५२-३ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट गिगाव गट न ५२-३ More..

लेंड रिपोट जयपुर गट न१८७-२ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट जयपुर गट न१८७-२ More..

अधिक बातम्या..