Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता   गाेेंदिया टार्गेट  Tripartite Agreement
    १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा      
1) वनविभाग  
2) वनविकास महामंडळ लि.    
 3) सामाजिक वनीकरण विभाग    
   मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश     
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018    

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

कंत्राटी पध्‍दतीने भरतीकरीता जाहिरात कोल्‍हापूर 24/05/2018
कंत्राटी पध्‍दतीने भरतीकरीता जाहिरात कोल्‍हापूर More..

शुध्‍दीपत्रक ई निविदा नोटीस २०१८ बांबू विकास मंडळ 24/05/2018
शुध्‍दीपत्रक ई निविदा नोटीस २०१८ बांबू विकास मंडळ More..

ई निविदा सुचनापत्रक २०१८ बांबू विकास मंडळ नागपूर 18/05/2018
ई निविदा सुचनापत्रक २०१८ बांबू विकास मंडळ नागपूर More..

तेंदू हंगाम २०१८ (नॉन पेसा) 17/05/2018
अल्‍प निविदा सुचनेची विक्री निकाल More..

अंतर्गत लेखापरिक्षणा संदर्भात शुध्‍दीपत्रक 17/05/2018
अंतर्गत लेखापरिक्षणा संदर्भात शुध्‍दीपत्रक More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ (नॉन पेसा) 14/05/2018
अल्प कालिन ई निविदा सुचना More..

ई टेंडर वनभवन नागपूर 11/05/2018
ई टेंडर वनभवन नागपूर More..

स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली 10/05/2018
स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली More..

ई ऑक्‍शन लॉट ि‍लिस्‍ट १६ व १७ मे २०१८ बल्‍लारशाह 09/05/2018
ई ऑक्‍शन लॉट ि‍लिस्‍ट १६ व १७ मे २०१८ बल्‍लारशाह More..

ई टेंडर वनभवन नागपूर 09/05/2018
ई टेंडर वनभवन नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई निविदा सुचना 24/05/2018 ठाणे
1 जुलै 2018 रोजी आयोजित राज्या स्तारीय वन महोत्सेवाचा शासकीय कार्यक्रम राधा सोअमी सत्संजग बीस मौजे वरप ता कल्या‍ण जि ठाणे येथे आयोजित करण्यारत आला आहे More..

वनरक्षक विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या २०१८ 23/05/2018 नागपुर
वनरक्षक विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या २०१८ More..

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

सर्व्हेयर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
सर्व्हेयर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय नियतकालिक बदली 23/05/2018 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय नियतकालिक बदली More..

नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी 22/05/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 19/05/2018 अमरावती
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती अंतर्गत लोखंडी तारेचे कुंपण खरेदी करणे बाबतची ई - निविदा प्रसिद्ध करणे. कार्यालयाचे नाव - मुख्यवनसंरक्षाक आणि क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती More..

शासन सेवेत पुन स्थापित करणेबाबत श्री एस एस चौधरी तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलंबित 18/05/2018 नागपुर
शासन सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री.एस.एस.चौधरी, तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी (निलंबित) More..

सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ 17/05/2018 नागपुर
सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ More..

अधिक बातम्या..