Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Please give the Suggestion for Green Army CLICK HERE

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

2 कोटी वृक्षलागवड १ जुलै २०१६
तालुका समन्‍वयकांची यादी आणि या बाबत वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न   अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

विक्री निकाल बल्‍लारशहा 26/10/2016
विक्री निकाल बल्‍लारशहा More..

निसर्ग पर्यटन बायो पार्क नियुक्‍ती अमेन्‍मेंन्‍ट 26/10/2016
निसर्ग पर्यटन बायो पार्क नियुक्‍ती अमेन्‍मेंन्‍ट More..

सल्‍लागार पदासाठी कंत्राटीपध्‍दतीने नियुक्‍ती संजय गांधी उद्यान 26/10/2016
सल्‍लागार पदासाठी कंत्राटीपध्‍दतीने नियुक्‍ती संजय गांधी उद्यान More..

टेंडर नोटिस उपवनसंरक्ष्‍ााक वर्धा 21/10/2016
टेंडर नोटिस उपवनसंरक्ष्‍ााक वर्धा More..

जाहिर लिलाव गोंदिया वनविभाग 21/10/2016
जाहिर लिलाव गोंदिया वनविभाग More..

विक्री निकाल २ व ३ बल्‍लारशहा 21/10/2016
विक्री निकाल २ बल्‍लारशहा More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक भंडारा 18/10/2016
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक भंडारा More..

शुध्‍दीपत्रक वनरक्षक भरती नागपूर वनविभाग नागपूर 17/10/2016
शुध्‍दीपत्रक वनरक्षक भरती नागपूर वनविभाग नागपूर More..

निविदा सुचना अमरावती वनविभाग अमरावती 15/10/2016
निविदा सुचना अमरावती वनविभाग अमरावती More..

आर्किटेक्‍ट कम कन्‍सल्‍टंटची नियुक्‍ती जाहिरात बायोडाव्‍हर्सिटी वर्धा 14/10/2016
आर्किटेक्‍ट कम कन्‍सल्‍टंटची नियुक्‍ती जाहिरात बायोडाव्‍हर्सिटी वर्धा More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

भामरागड डिविजन येथे बान्धकाम आणि दुरुस्ती कामाचे ई निविदा सुचना 25/10/2016 गडचिरोली
भामरागड फॉरेस्ट डिविजन येथे निवासस्थान बान्धकाम आणि निवासस्थान दुरुस्ती कामाचे ई निविदा सुचना More..

फॉरेस्ट ऑफिस गड्चिरोली येथे कंत्राटी तत्वावर लीगल ॲड्वाइसर नेमनुक करने बाबत 24/10/2016 गडचिरोली
फॉरेस्ट ऑफिस गड्चिरोली येथे कंत्राटी तत्वावर लीगल ॲड्वाइसर नेमनुक करने बाबत More..

जमिन 20/10/2016 नाशिक
जमिन More..

जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत कामाचे इ निविदा सुचना अल्लापल्लि. दूसरी वेळ 19/10/2016 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत कामाचे इ निविदा सुचना अल्लापल्लि. दूसरी वेळ More..

जमिन 17/10/2016 नाशिक
जमिन More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ शुद्धीपत्रक 13/10/2016 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ शुद्धीपत्रक More..

ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग 13/10/2016 अमरावती
ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग दिनांक ०१/०१/२०१६ More..

जमिन 10/10/2016 नाशिक
जमिन More..

विधी सल्‍लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 06/10/2016 ठाणे
विधी सल्‍लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

विक्री सुचना ऑक्टोम्बर १६ गडचिरोली वनव्रुत्त 05/10/2016 गडचिरोली
लिलाव विक्री सुचना ऑक्टोम्बर २०१६ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

अधिक बातम्या..