Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश   Tripartite Agreement
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
 
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018  

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

तेन्दु हन्गाम २०१९ ( पेसा ) 22/01/2019
प्रथम फेरी निविदा सुचना (पर्याय-१) More..

आपटा हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 21/01/2019
निविदा सुचना प्रथम फेरी More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 21/01/2019
निविदा सुचना तिसरी फेरी More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 19/01/2019
दुस-या फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 03/01/2019
निविदा सुचना दुसरी फेेेेरी More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ (नॉन पेसा) 31/12/2018
प्रथम फेरी निकाल More..

निविदा सुचना वनभवन नागपूर 28/12/2018
निविदा सुचना वनभवन नागपूर More..

३ वार विक्री निकाल १५ व १६ नोव्‍हेंबर २०१८ आलापल्‍ली 28/12/2018
३ वार विक्री निकाल १५ व १६ नोव्‍हेंबर २०१८ आलापल्‍ली More..

शुध्दीपत्रक बांबु तज्ञ व समन्‍वयक पदाकरीता जाहिरात 27/12/2018
शुध्दीपत्रक बांबु तज्ञ व समन्‍वयक पदाकरीता जाहिरात More..

ई लिलाव संबंधी जाहिरात पश्चिम मेळघाट परतवाडा 26/12/2018
ई लिलाव संबंधी जाहिरात पश्चिम मेळघाट परतवाडा More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई निवीदा 22/01/2019 ठाणे
एअर कंडिशनचा वार्षिक देखभाल करार More..

ई निवीदा 21/01/2019 ठाणे
डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची पदे कत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरूपांत भरणेसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणा-या संस्थाकडून निविद संस्थाकडून More..

ई निवीदा 19/01/2019 ठाणे
अलिबाग वन विभागामार्फत मौजे बामणोली अलिबाग येथे वनपरि क्षेत्रासाठी वनपरिक्षेत्र कार्यालय बांधणे More..

से.नि. विभागीय वन अधिकारी सेवा करार 16/01/2019 कोल्हापुर
से.नि. विभागीय वन अधिकारी सेवा करार More..

जमिन 15/01/2019 नाशिक
जमिन More..

ई-निविदा चिपळूण वनविभाग 15/01/2019 कोल्हापुर
ई-निविदा चिपळूण वनविभाग More..

इ‍ न‍िवीदा 14/01/2019 ठाणे
प्रीफॅब्रीकेट ईको हट पुरवठा वॉटर आणि फायर प्रुफ More..

जमिन 10/01/2019 नाशिक
जमिन More..

ईमारती माल, जलाउ लाकूड, बाम्बू वाहतुकीचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग 09/01/2019 गडचिरोली
ईमारती माल, जलाउ लाकूड, बाम्बू वाहतुकीचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग More..

ईमारती माल, जलाउ लाकूड, बाम्बू वाहतुकीचे शुद्धिपत्रक आल्लापल्ली वनविभाग 09/01/2019 गडचिरोली
ईमारती माल, जलाउ लाकूड, बाम्बू वाहतुकीचे शुद्धिपत्रक आल्लापल्ली वनविभाग More..

अधिक बातम्या..