Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

2 कोटी वृक्षलागवड १ जुलै २०१६
तालुका समन्‍वयकांची यादी आणि या बाबत वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न   अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

सहयाद्री वाहिनीच्या जय महाराष्ट्र कार्यक्रमामध्ये मा.मंत्री (वने) य 28/06/2016
सहयाद्री वाहिनीच्या जय महाराष्ट्र कार्यक्रमामध्ये मा.मंत्री (वने) यांची मुलाखत More..

आकाशवाणी कार्यक्रम 28/06/2016
आकाशवाणी कार्यक्रम More..

वनविभाग प्रायोजित आकाशवाणी कार्यक्रम 28/06/2016
वनविभाग प्रायोजित आकाशवाणी कार्यक्रम More..

सेल रिझल्‍ट १५ जुन २०१६ बल्‍लारशहा 28/06/2016
सेल रिझल्‍ट १५ जुन २०१६ बल्‍लारशहा More..

१६ आणि १७ जुन २०१६ टिंबर ऑक्‍शन बल्‍लारशहा ई ऑक्‍शन सेल रिझल्‍ट 28/06/2016
१६ आणि १७ जुन २०१६ टिंबर ऑक्‍शन बल्‍लारशहा ई ऑक्‍शन सेल रिझल्‍ट More..

ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा 18/06/2016
ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा More..

इमारती मालाचा जाहिर लिलाव पुर्व मेळघाट परतवाडा 18/06/2016
इमारती मालाचा जाहिर लिलाव पुर्व मेळघाट परतवाडा More..

वनउपज मालाचा जाहिर लिलाव गोंदिया वनविभाग गोंदिया 18/06/2016
वनउपज मालाचा जाहिर लिलाव गोंदिया वनविभाग गोंदिया More..

संगणक प्रिंटर इत्‍यादीचे शुध्‍दीपत्रक प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक कार्यालय 14/06/2016
संगणक प्रिंटर इत्‍यादीचे शुध्‍दीपत्रक प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक कार्यालय More..

तालुका समन्‍वयकांची यादी आणि या बाबत वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न 13/06/2016
तालुका समन्‍वयकांची यादी आणि या बाबत वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

न/अ 21/06/2016 औरंगाबाद
न/अ More..

न/अ 21/06/2016 औरंगाबाद
न/अ More..

न/अ 21/06/2016 औरंगाबाद
न/अ More..

दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात 20/06/2016 यवतमाळ
दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात, पांढरकवडा वनविभाग More..

जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत कामाचे इ निविदा सुचना अल्लापल्लि. 16/06/2016 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत कामाचे इ निविदा सुचना अल्लापल्लि. More..

दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 16/06/2016 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

वनरक्षक जेष्‍ठता यादी ठाणे वनवृत्‍त 15/06/2016 ठाणे
वनरक्षक अंतीम जेष्‍ठता यादी ठाणे वनवृत्‍त More..

जमिन 15/06/2016 नाशिक
जमिन More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती 15/06/2016 यवतमाळ
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्‍थळनिहाय माहिती 14/06/2016 ठाणे
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्‍थळनिहाय माहिती More..

अधिक बातम्या..