Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता   गाेेंदिया टार्गेट  Tripartite Agreement
    १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा      
1) वनविभाग  
2) वनविकास महामंडळ लि.    
 3) सामाजिक वनीकरण विभाग    
   मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश     
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018    

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई टेंडर पुसद विभाग पुसद 21/06/2018
ई टेंडर पुसद विभाग पुसद More..

सेल रिझल्‍ट ३ वार बल्‍लारशाह १४ व १५ जुन बल्‍लारशाह 20/06/2018
सेल रिझल्‍ट ३ वार बल्‍लारशाह १४ व १५ जुन बल्‍लारशाह More..

ई टेंडर बांबू नागपूर 15/06/2018
ई टेंडर बांबू नागपूर More..

लॉट लिस्‍ट स्‍पॉट ऑक्‍शन १८ जुन २०१८ बल्‍लारशाह 14/06/2018
लॉट लिस्‍ट स्‍पॉट ऑक्‍शन १८ जुन २०१८ बल्‍लारशाह More..

ई टेंडर सुचना यवतमाळ 14/06/2018
ई टेंडर सुचना यवतमाळ More..

ग्‍लोबल ई टेंडर कम ई ऑक्‍शन रक्‍तचंदन ठाणे वनवृत्‍त 13/06/2018
ग्‍लोबल ई टेंडर कम ई ऑक्‍शन रक्‍तचंदन ठाणे वनवृत्‍त More..

कंत्राटी पध्‍दतीने भरतीबाबत जाहिरात वन्‍यजीव कोल्‍हापूर 12/06/2018
कंत्राटी पध्‍दतीने भरतीबाबत जाहिरात वन्‍यजीव कोल्‍हापूर More..

ई- टेंडर कटींग स्‍पेशल चेन 11/06/2018
ई- टेंडर कटींग स्‍पेशल चेन More..

ई टेंडर सुचना २०१८ एमबीडीबी 11/06/2018
ई टेंडर सुचना २०१८ एमबीडीबी More..

लॉट लिस्‍ट बाल्‍लारशाह १६ व १७ जुन 11/06/2018
लॉट लिस्‍ट बाल्‍लारशाह १६ व १७ जुन More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

अनुकंप प्रतिक्षा यादी 20/06/2018 धुळे
अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍तीची प्रतिक्षायादी ३१/१२/२०१८ धुळे More..

आल्लापल्ली येथे निर्लेखित वाहने व भन्गार माल विक्रि सम्बन्धि मोहरबन्द निविदा 19/06/2018 गडचिरोली
आल्लापल्ली येथे निर्लेखित वाहने व भन्गार माल विक्रि सम्बन्धि मोहरबन्द निविदा More..

सुचना 14/06/2018 ठाणे
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ६१ ब अन्वये नोटीस More..

इ लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ 07/06/2018 गडचिरोली
इ लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ More..

बाम्बू इ लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ 07/06/2018 गडचिरोली
बाम्बू इ लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ More..

खुले लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ 07/06/2018 गडचिरोली
खुले लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि 13जुन2018 07/06/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि 13जुन2018 More..

कंत्राटी पदे भरणे निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग 02/06/2018 नागपुर
कंत्राटी पदे भरणे निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 01/06/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.01-06-2018 More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची गट क व ड संवर्गाची प्रतीक्षा यादी मे २०१८ अखेर पर्यंत 01/06/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची गट क व ड संवर्गाची प्रतीक्षा यादी मे २०१८ अखेर पर्यंत More..

अधिक बातम्या..