Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

2 कोटी वृक्षलागवड १ जुलै २०१६
तालुका समन्‍वयकांची यादी आणि या बाबत वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न   अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई निविदा - संयुक्‍त वनव्‍यवस्‍थापन लाभार्थी योजनेेचे मुल्‍यांकनााबाबत 19/07/2016
ई निविदा - संयुक्‍त वनव्‍यवस्‍थापन लाभार्थी योजनेेचे मुल्‍यांकनााबाबत More..

स्टेशनरी पुरवठयाची निविदा प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा 18/07/2016
स्टेशनरी पुरवठयाची निविदा प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा. More..

लिफ्ट मॅन ऑपरेटर करीता सिलबंद निविदा प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक कार्याल 18/07/2016
लिफ्ट मॅन ऑपरेटर करीता सिलबंद निविदा प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक कार्याल More..

१५ जुलै २०१६ लॉट लिस्‍ट वाहतुुक व विपणन बल्‍लारशहा 13/07/2016
१५ जुलै २०१६ लॉट लिस्‍ट वाहतुुक व विपणन बल्‍लारशहा More..

ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा 11/07/2016
ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा More..

विक्री सुचना बल्‍लारशहा 11/07/2016
विक्री सुचना बल्‍लारशहा More..

३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली 07/07/2016
३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली More..

लॉट लिस्‍ट ४ व ५ जुलै २०१६ आलापल्‍ली 02/07/2016
लॉट लिस्‍ट ४ व ५ जुलै २०१६ आलापल्‍ली More..

सहयाद्री वाहिनीच्या जय महाराष्ट्र कार्यक्रमामध्ये मा.मंत्री (वने) य 28/06/2016
सहयाद्री वाहिनीच्या जय महाराष्ट्र कार्यक्रमामध्ये मा.मंत्री (वने) यांची मुलाखत More..

आकाशवाणी कार्यक्रम 28/06/2016
आकाशवाणी कार्यक्रम More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

लेद रिपोट जलगाव नि 21/07/2016 नाशिक
लेद रिपोट जलगाव नि ग ट न २७८ २७९ More..

वाधवा कन्‍सट्रक्‍शनकरिता वनविभागाचे अभिप्राय 20/07/2016 ठाणे
वाधवा कन्‍सट्रक्‍शनकरिता वनविभागाचे अभिप्राय More..

अभिप्राय 16/07/2016 नाशिक
अभिप्राय More..

अभिप्राय 16/07/2016 नाशिक
अभिप्राय More..

अभिप्राय 16/07/2016 नाशिक
अभिप्राय More..

अभिप्राय 16/07/2016 नाशिक
अभिप्राय More..

अभिप्राय 16/07/2016 नाशिक
अभिप्राय More..

अभिप्राय 16/07/2016 नाशिक
अभिप्राय More..

लेद रिपोट द्साने 14/07/2016 नाशिक
लेद रिपोट द्साने ग ट न ६१ More..

जमिन 11/07/2016 नाशिक
जमिन More..

अधिक बातम्या..