Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest 


<
   वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता   गाेेंदिया टार्गेट  Tripartite Agreement
    १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा      
1) वनविभाग  
2) वनविकास महामंडळ लि.    
 3) सामाजिक वनीकरण विभाग    
   मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश     
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई टेंडर नागपूर वन विभाग नागपूर 20/02/2018
ई टेंडर नागपूर वन विभाग नागपूर More..

आयसिटी हॉल दुरुस्‍ती व नविनीकरण वनभवन नागपूर 20/02/2018
आयसिटी हॉल दुरुस्‍ती व नविनीकरण वनभवन नागपूर More..

तेंदू हंगाम २०१८ 17/02/2018
५ वी फेरी निविदा सुचना २०१८ (नॉन पेसा) More..

ई टेंडर कोल्‍हापूर वनविभाग कराड 17/02/2018
ई टेंडर कोल्‍हापूर वनविभाग कराड More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ (पेसा) 16/02/2018
प्रथम फेरी निविदा सुचना २०१८ (पेसा)(अनुसूचित क्षेत्र) More..

मनुष्‍यबळाची करार पध्‍दतीने निवड करण्‍याबाबात प्रमुवसं (वनबल प्रमुख) 16/02/2018
मनुष्‍यबळाची करार पध्‍दतीने निवड करण्‍याबाबात प्रमुवसं (वनबल प्रमुख) More..

ई टेंडर बुलढाणा मेहकर रेंज 16/02/2018
ई टेंडर बुलढाणा मेहकर रेंज More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ 16/02/2018
निकाल चौथि फेरि नॉन पेसा More..

आपटा हंगाम- २०१८ 14/02/2018
शुध्‍दीपत्रक More..

शुध्‍दीपत्रक लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशा 12/02/2018
शुध्‍दीपत्रक लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशा More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 20/02/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

२०१८ तेंदू हंगाम चौथि फेरी निकालपत्र 17/02/2018 नागपुर
२०१८ तेंदू हंगाम चौथि फेरी निकालपत्र More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ मुख्य वनसंरक्षक प्रा ठाणे उमेदवारांकरीता सुचना 16/02/2018 ठाणे
प्रतिक्षा यादीतील निवड केलेल्या उमेदवारांची दि. २२.०२.२०१८ रोजी ठेवण्यात आलेल्या २५ कि.मी. चालण्याची शारीरिक क्षमता चाचणी. More..

ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला 15/02/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला More..

ई निविदा सुचना क्र. ०२ सन २०१७ १८ 15/02/2018 ठाणे
मौजे साळविंडे क्र. नं. ७४५ येथे वनबंधारा बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ०८ सन २०१७ १८ 15/02/2018 ठाणे
देहेन मध्य्वर्ती रोपवाटीके सभोवार संरक्षक भिंत बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ०७ सन २०१७ १८ 15/02/2018 ठाणे
श्रीवर्धन वनक्षेत्र कार्यालय व शासकिय निवासस्थाषन परिसरास संरक्षक भिंत बांधणे More..

परिपत्रक भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचीत करण्याबाबत प्रगती 12/02/2018 नागपुर
परिपत्रक भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचीत करण्याबाबत प्रगती More..

जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 12/02/2018 अमरावती
जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा शुद्धिपत्रक 12/02/2018 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा शुद्धिपत्रक More..

अधिक बातम्या..